De 10 fattigste lande i verden (i 2024)

1. januar 2024

Fattigdom er en kompleks udfordring, der påvirker millioner af mennesker over hele verden. Dens rødder strækker sig tilbage i historien og væves ind i de nuværende økonomiske, sociale, politiske og miljømæssige strukturer.

Mens verden som helhed har gjort betydelige fremskridt i kampen mod fattigdom, findes der stadig lande, hvor udfordringerne synes mest uovervindelige. Herunder gennemgår vi de 10 fattigste lande i verden, målt på BNP pr. indbygger.

Lande som Burundi, Sydsudan, Den Centralafrikanske Republik, Afghanistan, Somalia og Mozambique. Disse lande repræsenterer forskellige regioner og kontekster, men deler fælles træk af ekstrem fattigdom, politisk ustabilitet og menneskelig lidelse. Hvert land har sine egne unikke forhold og udfordringer, fra den langvarige konflikt i Sydsudan til naturkatastrofer i Mozambique. Men de deler også fællestræk og lærdomme, som kan gøre os alle sammen klogere på, hvordan vi kan reducere fattigdom og fremme bæredygtig udvikling.

De 10 fattigste lande i verden målt på BNP pr. indbygger

Her er en gennemgang af de 10 fattigste lande i verden, baseret på BNP pr. indbygger, og en dybere analyse af de mange komplekse faktorer, der bidrager til deres situation. Listen er baseret på data fra Verdensbanken.

  1. Burundi
  2. Den Centralafrikanske Republik
  3. Sydsudan
  4. Demokratiske Republik Congo
  5. Somalia
  6. Mozambique
  7. Niger
  8. Tchad
  9. Afghanistan
  10. Liberia

1. Burundi

Burundi, et lille bjergrigt land i hjertet af Afrika, er kendt for sin naturlige skønhed, men bærer desværre titlen som verdens fattigste land, målt på BNP pr. indbygger. Situationen i Burundi er kompleks og har rødder i historiske, politiske, sociale og økonomiske faktorer. Her er en mere analyse af, hvorfor Burundi er endt i denne situation.

Politisk ustabilitet

Burundi har lidt under vedvarende politisk ustabilitet siden landets uafhængighed i 1962. Borgerkrigen, der brød ud i 1993, og varede til 2006, efterlod landet i kaos. Dette kom som et resultat af spændinger mellem de to største etniske grupper, Hutu og Tutsi, som har haft en lang historie af konflikter. Konflikten kostede omkring 300.000 liv og efterlod landets økonomi i ruiner. Overgangen til demokrati har været problematisk, med konstante politiske stridigheder og magtkampe. Præsidentvalget i 2015 førte til endnu en politisk krise, hvor protester og vold blev dagligdags. Den politiske ustabilitet har undermineret udenlandske investeringer og hæmmet økonomisk vækst.

Utilstrækkelig uddannelse og sundhed

Burundis uddannelses- og sundhedssystemer har længe været utilstrækkelige. Kun omkring 67% af børnene fuldfører grundskolen, og den gennemsnitlige læsefærdighed blandt voksne er under 60%. Universitetsuddannelser er sparsomme, og de færreste har adgang til dem. Sundhedssystemet lider også under kronisk underfinansiering og mangel på faciliteter. For eksempel har Burundi kun én læge for hver 13.000 indbyggere, hvilket gør det vanskeligt at bekæmpe sygdomme og opretholde en sund arbejdsstyrke.

Afhængighed af landbrug

Over 90% af befolkningen er afhængige af subsistenslandbrug. Denne afhængighed blev tydelig i 2000, da en tørke ramte landet og reducerede fødevareproduktionen med næsten 40%, og flere hundrede tusinde mennesker blev ramt af fødevaremangel. Burundi mangler derudover teknologisk udvikling indenfor landbrug og står overfor problemer som erosion og faldende frugtbarhed i jorden. Dette gør landet sårbart over for globale fødevareprissvingninger og klimaforandringer.

Mangel på ressourcer

Burundi er et ressourcefattigt land med begrænset industri. De få mineralressourcer, såsom nikkel, har ikke været tilstrækkelige til at fremme industriel vækst. Infrastrukturen er ligeledes dårligt udviklet, kun omkring 14% af vejene var asfalterede i 2019. Dette hæmmer handel og forbindelser mellem regioner, og forhindrer effektiv distribution af varer og tjenester.

Ekstern gæld

Burundi har en betydelig ekstern gæld, som i 2019 var estimeret til omkring 7,6 milliarder dollars. Dette beløb svarer til næsten 70% af landets BNP. Gælden har sin oprindelse i lån optaget til genopbygning efter borgerkrigen, og til at støtte en økonomi, der kæmpede med at komme på fode igen. Gældsbetalinger dræner ressourcer fra offentlige tjenester som sundhed og uddannelse, og har ført til en ond cirkel, hvor landet fortsat må låne for at betale eksisterende gæld.

Sundhedskriser

Burundi har været hårdt ramt af sundhedskriser, især HIV/AIDS-pandemien. I 2000 blev det anslået, at 6% af befolkningen var inficeret med HIV. Dette har ført til et stort antal børn, der er blevet forældreløse, og en arbejdsstyrke, der er blevet drastisk reduceret. Malaria er også et stort problem, med omkring 7,8 millioner tilfælde rapporteret i 2019. Disse sygdomme lægger yderligere pres på et allerede anstrengt sundhedssystem.

Burundis status som verdens fattigste land er resultatet af en lang og kompleks historie. Fra etniske spændinger og borgerkrig til mangelfuld uddannelse og sundhed, manglende diversificering i økonomien og overvældende gæld, er landets problemer dybt forankrede og indbyrdes forbundne. Løsningen kræver en samordnet og omfattende tilgang, der fokuserer på politisk stabilitet, investeringer i uddannelse, sundhed og infrastruktur, samt international støtte i form af gældslettelse og bistand. Det er en lang og vanskelig vej, men med fast beslutsomhed og støtte kan Burundi finde en vej ud af denne cyklus af fattigdom og begynde at opbygge en mere lovende fremtid.

2. Den Centralafrikanske Republik

Den Centralafrikanske Republik er beliggende i hjertet af Afrika og grænser op til seks lande: Tchad mod nord, Sydsudan og Sudan mod øst, Republikken Congo og den Demokratiske Republik Congo mod syd, og Cameroun mod vest. Landet står overfor nogle af de mest alvorlige økonomiske udfordringer i verden. Målt på BNP pr. indbygger er Den Centralafrikanske Republik det næstfattigste land på jorden. Dette er resultatet af en sammensmeltning af forskellige faktorer, som vi vil udforske detaljeret i dette afsnit.

Politisk ustabilitet

Efter Den Centralafrikanske Republik opnåede uafhængighed fra Frankrig i 1960, har landet været plaget af konstant politisk ustabilitet. Et af de mest notoriske eksempler er Jean-Bédel Bokassas kup i 1966 og hans senere selvudnævnelse til kejser i 1976. Hans regime var kendetegnet ved grusomhed og korruption. Denne politiske ustabilitet har skabt en svækket statsstruktur, og mangel på lov og orden har undermineret investoreringsklimaet. Perioder med voldelige konflikter, som borgerkrigen i 2013, har ført til en stor menneskelig og økonomisk byrde. Disse forhold har forhindret langsigtede investeringer og begrænset økonomisk vækst.

Mangel på infrastruktur

Den Centralafrikanske Republik infrastruktur har været underudviklet siden kolonitiden. Manglen på investeringer i infrastrukturen, som vejnettet, der kun omfatter omkring 20% af landets veje, har længe været et problem. Denne mangel på infrastruktur har hæmmet handel, industriel vækst og adgang til markeder. For eksempel har landets mangel på elektricitetsforsyning ført til, at kun omkring 8% af befolkningen har adgang til elektricitet. Dette fører til lav produktivitet og vækst og hæmmer yderligere landets udvikling.

Ressourceforbandelse

Til trods for rigdom på ressourcer som diamanter, guld og tømmer, har Den Centralafrikanske Republik ikke formået at omsætte denne rigdom til økonomisk udvikling. I 1970’erne og 1980’erne var der betydelig udenlandsk interesse i landets diamantindustri, men korruption og dårlig forvaltning har ført til, at potentielle indtægter ikke blev kanaliseret til udvikling. Illegal minedrift og en mangel på gennemsigtighed i ressourceforvaltningen har betydet, at rigdommen fra disse ressourcer ikke er kommet den almindelige befolkning til gode. Dette har bidraget til vedvarende fattigdom og økonomisk ulighed.

Sundhed og Uddannelse

Den Centralafrikanske Republik har altid kæmpet med sundhedsproblemer som malaria og HIV/AIDS. Manglen på sundhedsfaciliteter har forværret situationen. Uddannelsesmuligheder har været begrænsede, med en analfabetisme-rate på over 36% blandt voksne. Dårlig sundhed og manglende adgang til uddannelse har ført til en lavt uddannet arbejdsstyrke. Sundhedskrisen har ført til lavere forventet levealder og produktivitet, og manglen på uddannede arbejdstagere har hæmmet vækstpotentialet.

Global økonomi og handelsrestriktioner

Den Centralafrikanske Republiks økonomi er blevet påvirket af globale økonomiske forhold og handelsrestriktioner. Landets økonomi har været præget af manglende diversificering og stærk afhængighed af råvarer. Denne afhængighed har gjort landet sårbart over for globale prisfluktuationer, som faldet i råvarepriser i 2010’erne, hvilket har ført til økonomisk ustabilitet. Handelsrestriktioner og begrænsede adgangsmuligheder til globale markeder har også forværret situationen.

Den Centralafrikanske Republiks status som et af verdens fattigste lande er resultatet af en kompleks og flerdimensional situation, der strækker sig over politiske, økonomiske, sociale og historiske sfærer. Uden omfattende reformer og international støtte vil landets økonomiske fremtidsudsigter forblive dystre. En koordineret indsats fra både national regering og internationale partnere er afgørende for at bryde denne onde cirkel af fattigdom og sætte Den Centralafrikanske Republik på en bæredygtig vej mod økonomisk vækst og udvikling.

3. Sydsudan

Sydsudan er beliggende i Centralafrika. Landet erklærede sin uafhængdighed i 2011, hvilket gør det til et af verdens yngste lande. Men Sydsudans uafhængighed blev hurtigt efterfulgt af interne konflikter. Sydsudan rangeres som verdens tredje fattigste land målt på BNP pr. indbygger. Dette triste fænomen kan tilskrives en række komplekse og sammensatte årsager. Her er en dybdegående analyse af situationen.

Langvarig konflikt

Sydsudan har været præget af konflikt i over seks årtier. Selv før uafhængigheden i 2011 havde regionen oplevet årtier med borgerkrig mellem nord og syd. Uafhængigheden blev fejret som en sejr, men den interne konflikt fortsatte og eskalerede i 2013 med en borgerkrig mellem præsident Salva Kiir og hans tidligere vicepræsident Riek Machar. Konsekvenserne har været ødelæggende for landet. Infrastrukturen er blevet lagt i ruiner, og sundhed og uddannelsessystemer er blevet decimeret. Mange landsbyer og byer er blevet ødelagt, og store dele af befolkningen er blevet fordrevet. Eksempler som byen Malakal, der blev ødelagt i konflikten, viser de enorme menneskelige og materielle omkostninger.

Afhængighed af olie

Olie har været Sydsudans velsignelse og forbandelse. Med over 75% af Sudans olie beliggende i Sydsudan, blev det en afgørende indtægtskilde efter uafhængigheden. Men denne afhængighed har ført til ustabilitet, som eksemplet med Heglig-krisen i 2012 viser, hvor der var kampe mellem Sudan og Sydsudan om olieområder. Uafhængigheden betød tab af indtægter for Sudan, og for Sydsudan skabte den usikkerhed om olieindtægterne. Dette har resulteret i politiske spændinger og sårbarhed over for globale prisændringer på olie.

Manglende diversificering

Trods sin rige jord og potentiale til landbrug, har Sydsudan ikke investeret tilstrækkeligt i denne sektor. Konflikterne har gjort det vanskeligt at udvikle landbruget, og manglende infrastruktur har forhindret adgang til markeder. Projekter som USAID-støttede Food, Agribusiness, and Rural Markets (FARM) har forsøgt at fremme landbrug, men processen er langsom. Uden diversificering er Sydsudan fortsat sårbart over for økonomiske chok.

Korruption

Korruption er et gennemgående problem i Sydsudan. Ifølge Transparency International ligger landet blandt de mest korrupte i verden. Dette har afskrækket udenlandske investorer og hindret økonomisk vækst. Uigennemsigtighed i olieindtægter og udbredt nepotisme har undermineret tilliden til regeringen. Skandaler som den, hvor 75 embedsmænd blev beskyldt for at stjæle $4 milliarder i 2012, har yderligere skadet landets image.

Humanitære kriser

Konflikterne i Sydsudan har skabt en af de værste humanitære kriser i verden. Over 4 millioner mennesker er blevet fordrevet, og over halvdelen af befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Fødevaremangel har ført til gentagne hungersnødsvarsel, som i 2017, hvor 100.000 mennesker stod overfor sult. International nødhjælp er blevet et nødvendigt, men utilstrækkeligt plaster på såret. Med over 2 millioner børn underernærede, fortsætter krisen med at undergrave Sydsudans fremtid.

Manglende infrastruktur

Sydsudan lider af en akut mangel på infrastruktur. Mange områder mangler veje, elektricitet, og kommunikation. Dette har haft en kæmpe indflydelse på landets økonomiske udvikling. Projekter som Juba-Nimule Road, støttet af USA, viser et positivt skridt fremad, men der er behov for meget mere. Uden grundlæggende infrastruktur vil landet fortsætte med at kæmpe med at deltage i global handel og fremme intern økonomisk vækst.

Sydsudans position som verdens tredje fattigste land målt på BNP pr. indbygger er ikke et simpelt problem. Det er resultatet af en kompliceret sammenblanding af historisk konflikt, økonomisk ensidighed, korruption, humanitær krise, og mangel på infrastruktur. Løsningen kræver en samordnet national og international indsats. En indsats, der ikke kun tager sigte på at stabilisere landets politiske situation, men også at diversificere økonomien, bekæmpe korruption, imødekomme de humanitære behov og investere i infrastrukturen. Kun ved at adressere disse dybt rodfæstede problemer kan Sydsudan begynde at bevæge sig væk fra denne dystre økonomiske position.

4. Demokratiske Republik Congo

Den Demokratiske Republik Congo (DRC) er det næststørste land i Afrika, kun overgået af Algeriet. Det er hjemsted for over 70 millioner mennesker og repræsenterer en kæmpe mangfoldighed af etniske grupper og sprog.

DRC er rig på naturressourcer, herunder kobolt, kobber, diamanter, og guld. Ikke desto mindre er landet plaget af ekstrem fattigdom, og flertallet af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Nedenfor kan du læse mere om hvilke faktorer, der bidrager til denne paradoksale situation.

Politiske udfordringer

Siden uafhængigheden i 1960 har DRC været plaget af politisk ustabilitet. Korruption er udbredt på alle niveauer af regeringen, og dette har ført til manglende gennemsigtighed og ansvarlighed. Desuden har den konstante magtkamp mellem forskellige politiske fraktioner ført til hyppige kup og regeringsskift. Manglen på stabilitet har undermineret statens evne til at udvikle og implementere langsigtede strategier for økonomisk vækst og samfundsudvikling, hvilket igen har forværret fattigdomsniveauet.

Krige og konflikter

DRC har været centrum for nogle af de mest dødbringende konflikter i Afrikas historie. Disse krige har forårsaget enorme menneskelige og økonomiske tab. Infrastrukturen er blevet ødelagt, og landsbyer er blevet affolket. De stadige uroligheder har også ført til massive flygtningestrømme, både internt og eksternt, hvilket har ført til humanitære kriser. Genopbygningsomkostningerne og behovet for konstant sikkerhedsberedskab dræner landets ressourcer og hæmmer økonomisk vækst.

Udnyttelse af naturressourcer

Trods sin rigdom på ressourcer som guld, kobolt og diamanter, har DRC ikke formået at omdanne denne rigdom til økonomisk vækst. Dårlig forvaltning, illegal minedrift, og korruption i forbindelse med udvinding og eksport har skabt en situation, hvor en lille elite profitterer, mens størstedelen af befolkningen forbliver fattig. Manglende regulering og overholdelse af miljøstandarder har også ført til alvorlige miljømæssige problemer, der truer bæredygtigheden i mange områder.

Social uretfærdighed og uddannelse

DRC’s investeringer i uddannelse og sundhedsvæsen er utilstrækkelige og har skabt en ond cirkel af fattigdom. Uddannelsesniveauet er meget lavt, især blandt kvinder og piger, hvilket videre forstærker ulighed. Uden ordentlig uddannelse og sundhedsydelser er det svært for borgere at finde arbejde og bidrage positivt til økonomien. Børnearbejde og marginalisering af bestemte samfundsgrupper forværrer yderligere denne situation.

Infrastruktur og transport

DRC’s geografiske størrelse og manglende infrastruktur gør transport og handel både tidskrævende og dyrt. Vejene er ofte i dårlig stand, og der mangler effektive transportmuligheder. Dette isolerer markeder, gør det vanskeligt at transportere varer og tjenester og hæmmer udviklingen af industrier og landbrug uden for mineområderne. Energimangel og utilstrækkelig elektricitetsforsyning sætter yderligere en dæmper på den økonomiske vækst.

Global økonomi og gæld

DRC’s tunge gældsbyrde og dens afhængighed af råvarepriser gør det sårbart over for globale økonomiske svingninger. Når priserne på vigtige eksportvarer som kobolt falder, rammer det økonomien hårdt. Samtidig har landets betydelige gæld begrænset regeringens evne til at investere i vigtige sektorer som sundhed, uddannelse og infrastruktur, hvilket skaber en vedvarende cyklus af underudvikling.

Den Demokratiske Republik Congo’s position som verdens fjerde fattigste land målt på BNP pr. indbygger er ikke et simpelt problem med enkelte årsager. Det er en kompleks situation, der kræver dybdegående forståelse og en multifacetteret tilgang til løsning. Løsninger skal omfatte bredere internationalt samarbejde, bedre regeringsførelse, styrkelse af uddannelse og sundhedstjenester, og en holistisk tilgang til ressourceforvaltning. Kun gennem en sådan integreret indsats kan DRC håbe på at bryde den tragiske cyklus af fattigdom og starte en ny æra af håb og vækst for sine borgere.

5. Somalia

Somalia, beliggende ved Afrikas Horn, er et land, der har været plaget af fattigdom og økonomisk ustabilitet i årtier. I dette afsnit kan du læse mere om, hvorfor Somalia rangerer som verdens femte fattigste land målt på BNP pr. indbygger.

Politisk ustabilitet og konflikt

Siden regeringens fald i 1991 har Somalia været præget af politisk fragmentering og konkurrerende magtcentre. En stærk centralregering har været næsten ikke-eksisterende i årtier. Forskellige midlertidige regeringer har forsøgt at etablere kontrol, men de har været udfordret af lokale krigsherrer, islamistiske militante grupper som Al-Shabaab og regionale politiske uenigheder. Denne evige strid har ført til omfattende ødelæggelse. Der er hundredtusinder af internt fordrevne personer i Somalia, og borgerkrigen har ført til et vakuum hvor lovløshed hersker, hvilket har hæmmet udenlandske investeringer og indenlandsk økonomisk vækst.

Manglende infrastruktur

Somalia har været plaget af en næsten fuldstændig mangel på moderne transport- og kommunikationsinfrastruktur. Dette gør handel og forretning usædvanlig udfordrende. Vejene er ofte i elendig stand, og mange områder er utilgængelige. Manglen på effektiv kommunikation afskærer desuden dele af landet fra verdensmarkedet. Investeringer i sundhed og uddannelse er ydermere stort set ikke-eksisterende. Sundhedssystemet er overbelastet og underfinansieret, og uddannelsesmulighederne er begrænsede, især for piger og kvinder. Denne mangel på grundlæggende tjenester fører til en ond cirkel af fattigdom, hvor den nye generation er dårligt rustet til at bidrage til landets økonomi.

Klimapåvirkningen

Somalia har været udsat for regelmæssige og ødelæggende tørkeperioder. Disse har decimeret landbruget, som størstedelen af befolkningen er afhængig af. Døende kvæg og ødelagte afgrøder fører til fødevaremangel, hvor mange familier kæmper for at overleve. Langsigtet planlægning og investering i landbruget er næsten umulig under disse forhold. På samme tidspunkt oplever landet paradoksalt nok også voldsomme oversvømmelser. Disse oversvømmelser ødelægger infrastrukturen og folks private hjem, og sætter yderligere pres på en allerede anstrengt økonomi. Det uforudsigelige vejrmønster gør det tilmed vanskeligt at udvikle bæredygtige løsninger.

Korruption

Sidst men ikke mindst er der den evindelige hæmsko for mange fattige lande. Korruptionen i Somalia er både udbredt og dybt rodfæstet. Manglen på en effektiv regeringsstruktur betyder, at korruption ofte går ustraffet hen. Korruptionen underminerer forsøg på at bygge infrastruktur og forbedre offentlige tjenester. International nødhjælp bliver ofte misbrugt, og udenlandske investorer er tilbageholdende med at investere i et så usikkert miljø.

Somalias position som verdens femte fattigste land målt på BNP pr. indbygger er ikke et enkeltstående problem, men snarere et resultat af en kompleks samling af udfordringer. Uden en stærk centralregering, med en faldefærdig infrastruktur, omfattende korruption og et klima, der afviser bæredygtig udvikling, står landet over for en monumental opgave. International hjælp, velovervejede investeringer, og en koncentreret indsats for at bygge en stærk regeringsstruktur vil være nøglen til at bringe Somalia ud af denne langvarige krise.

6. Mozambique

Mozambique er en nation rig på naturressourcer og kulturel mangfoldighed. Alligevel findes der en betydelig økonomisk ulighed, der har placeret landet som det sjette fattigste i verden målt på bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger. Her er en dybdegående analyse af de faktorer, der bidrager til denne situation.

Borgerkrig og politisk ustabilitet

Mozambique’s historie er præget af vold og ustabilitet. Efter at have opnået uafhængighed fra Portugal i 1975, faldt landet hurtigt ind i en blodig borgerkrig, der varede indtil 1992. Krigen mellem FRELIMO, regeringspartiet, og RENAMO, oprørsgruppen, førte til omkring en million dødsfald og massive ødelæggelser af landets infrastruktur. Efter krigen har politiske spændinger fortsat, og perioder med uro har undermineret investeringer og økonomisk vækst. For eksempel, i 2013-2014, oplevede landet væbnet konflikt mellem de to tidligere krigsparter, hvilket igen skabte ustabilitet.

Afhængighed af landbrug

Omkring 80% af Mozambiques befolkning er afhængig af landbrug, primært subsistenslandbrug. Eksempler som den tørke, der ramte landet i 2016, har vist, hvor sårbart dette gør økonomien. Da landbrugsproduktionen faldt, led millioner under fødevaremangel og faldende indkomster. Desuden er teknologi inden for landbrug begrænset, og der er et presserende behov for investeringer i forbedret produktion og markedsadgang.

Mangel på diversificering

Mozambique har betydelige naturressourcer som kul, naturgas og aluminium. Eksempelvis står landet for omkring 32% af verdens samlede aluminiumproduktion gennem MOZAL, et stort aluminiumssmelteranlæg. Men afhængigheden af få ressourcer gør landet sårbart over for globale prisfluktuationer, som det blev klart under råvareprisfaldet i 2015, hvor Mozambique’s økonomiske vækst tog et alvorligt dyk.

Stor gældsbyrde

Gældsbyrden er en alvorlig bekymring i Mozambique. En gældsskandale i 2016, hvor omkring $2 milliarder i skjulte lån blev afsløret, førte til en betydelig krise. International bistand blev suspenderet, og landets valuta, metical, faldt kraftigt. Denne gæld har lagt en byrde på regeringens evne til at finansiere vigtige offentlige tjenester og investere i infrastrukturen.

Infrastrukturproblemer

Manglende infrastruktur er en stor hindring for økonomisk vækst. Vejnettet er underudviklet, og det er vanskeligt at transportere varer og mennesker på tværs af landet. Energiforsyningen er også utilstrækkelig; kun omkring 29% af befolkningen har adgang til elektricitet. Disse problemer blev kun forværret af cyklonen Idai i 2019, som ødelagde nøgleinfrastruktur og kostede hundredvis af liv.

Sundhed og uddannelse

Mozambique har en af de højeste HIV/AIDS-rater i verden med omkring 12,6% af voksne smittet. Samtidig er uddannelsesniveauet lavt med en analfabetisme på over 40% blandt voksne. Disse faktorer hæmmer landets arbejdsstyrke og potentiale for økonomisk vækst. Regeringens investeringer i sundhed og uddannelse har været utilstrækkelige til at løse disse problemer.

Global udenrigspolitik og handelsbegrænsninger

Som et lavindkomstland har Mozambique mødt udfordringer med global handel. For eksempel er landets rejer og sukkerindustri påvirket af EU’s og USA’s handelsbegrænsninger. Manglende adgang til globale markeder har hæmmet eksportmuligheder og dermed landets evne til at integrere sig mere fuldt i den globale økonomi.

Mozambique’s komplekse økonomiske situation er resultatet af en kombination af historiske, sociale, og økonomiske faktorer. Alt lige fra den ødelæggende borgerkrig til afhængigheden af landbrug og mangel på diversificering. Løsningen på disse problemer kræver en multifacetteret tilgang, der inkluderer investeringer i uddannelse, sundhed, infrastruktur og økonomisk diversificering, samt en forbedret politisk stabilitet og global integration. Det vil kræve både nationalt fokus og internationalt samarbejde for at bryde den onde cirkel af fattigdom, der har plaget Mozambique gennem årtier.

7. Niger

Niger, beliggende i hjertet af Vestafrika, kæmper med en række komplekse udfordringer, der har placeret landet som verdens syvende fattigste i verden målt på BNP pr. indbygger. For at forstå denne position er det vigtigt at grave dybt ind i landets historie og nutidige forhold.

Uddannelsesmæssige udfordringer

Nigers uddannelsesmæssige situation er bekymrende. Analfabetismen var på omkring 71,3% i 2015, og adgangen til grunduddannelse er fortsat stærkt begrænset. Historisk set har landet ikke investeret nok i uddannelse. I 1980’erne var der en nedgang i uddannelsesbudgetterne som følge af strukturelle tilpasningsprogrammer. Den dag i dag er skoler uden tilstrækkelige faciliteter, undervisningsmaterialer, og kvalificerede lærere særdeles udbredte. Denne mangel på uddannelse har ført til en arbejdsstyrke, der primært er beskæftiget inden for lavindkomstsektorer som landbrug.

Landbrugsafhængighed

Landbrug spiller en central rolle i Nigers økonomi og beskæftiger omkring 80% af befolkningen. Tørken i 1970’erne og 1980’erne ødelagde afgrøder og førte til fødevarekriser, som gjorde landets sårbarhed over for klimaændringer klart. Dette, kombineret med en stærk afhængighed af få afgrøder som hirse og sorghum, gør landet udsat for globale prisændringer og miljømæssige forhold.

Høj befolkningsvækst

Med en fødselsrate på omkring 7 børn pr. kvinde har Niger en af ​​verdens højeste befolkningsvækstrater. Denne hurtige vækst begyndte i midten af ​​det 20. århundrede og har fortsat ind i det 21. århundrede. Det har lagt enormt pres på landets ressourcer og infrastruktur, fra uddannelsessystemet til sundhedsvæsenet, hvilket gør det vanskeligt at forbedre levestandarden pr. indbygger.

Politisk ustabilitet og sikkerhedsmæssige udfordringer

Siden uafhængigheden i 1960 har Niger oplevet flere kup og politiske omvæltninger. Dette har ledt til en ustabil politisk situation, som har skadet økonomien. Situationen blev yderligere kompliceret med fremkomsten af ​​ekstremistgrupper i Sahel-regionen. Angrebene fra grupper som Boko Haram har ført til omfattende sikkerhedsudfordringer og har yderligere afskrækket udenlandske investorer.

Sundhedsmæssige udfordringer

Nigers sundhedssystem er plaget af både kroniske og akutte problemer. Landet har en af ​​de højeste børnedødelighedsrater i verden. Malaria, diarré og luftvejsinfektioner er udbredte sygdomme, og HIV/AIDS har også haft en betydelig indvirkning i landet. Underernæring har været et vedvarende problem siden tørken i 1970’erne. Denne kombination af sundhedsmæssige udfordringer hæmmer den økonomiske produktivitet og menneskelig udvikling.

Ressourceforvaltning

Til trods for at have betydelige naturressourcer, har Niger haft problemer med at forvalte disse ressourcer effektivt. Eksempler på dårlig forvaltning og korruption kan findes i uranindustrien, hvor indtægterne ofte ikke har nået almennyttige formål. Sager som korruptionsskandalen i 2007, i landets statsejede uran-selskab, Sopamin, er klare beviser på disse problemer. Manglen på gennemsigtighed og effektivitet har ført til, at naturressourcerne ikke gavner befolkningen som helhed.

Nigers placering som verdens syvende fattigste land er resultatet af en kompleks blanding af historiske og nutidige faktorer, der spænder over uddannelsesmæssige, økonomiske, demografiske, politiske og sundhedsmæssige områder. Fra de tidlige tørkekriser i 1970’erne til nutidens sikkerhedstrusler tegner der sig et billede af et land, der kæmper med både interne og eksterne udfordringer. En omfattende og flerdimensionel tilgang, der involverer både nationale og internationale aktører, vil være afgørende for at sætte Niger på en vej mod bæredygtig vækst og udvikling.

8. Tchad

Tchad, en indlandsstat beliggende i det nordlige centrale Afrika, rangeres som et af de fattigste lande i verden. Til trods for at være rig på naturressourcer, såsom olie, er landet klassificeret som verdens ottende fattigste målt på BNP pr. indbygger. Hvad er årsagerne til denne situation? Lad os tage et nærmere kig.

Geografiske udfordringer

Tchads geografi har længe været en væsentlig faktor i landets økonomiske problemer. Det strækker sig over Saharas ørken, Sahel og den sudanske savanne, hver med sit eget unikke og ofte barske klima. Dette har ført til gentagne tørkeperioder, såsom Sahel-tørken i 1970’erne og 80’erne, der decimerede landbrugsproduktionen og forårsagede hungersnød. Floder som Chari og Logone er vigtige for vanding, men de er ofte udsatte for oversvømmelser. For eksempel førte oversvømmelserne i 2020 til omfattende skader på afgrøder, hvilket yderligere svækkede en allerede skrøbelig fødevaresikkerhed.

Manglende diversificering

Siden 2003, da Tchad begyndte at eksportere olie via Tchad-Kamerun-rørledningen, har landet oplevet en overvældende afhængighed af olie. Det har været både en velsignelse og en forbandelse. Mens olie har tilført penge til økonomien, har nedgangen i oliepriserne i 2014-2016 eksempelvis ført til en alvorlig økonomisk krise. Tchads manglende evne til at diversificere sin økonomi og udvikle andre sektorer, såsom minedrift og landbrug, har holdt landet fanget i en skrøbelig økonomisk position.

Politisk uro og dårlig regeringsførelse

Politisk ustabilitet har været en konstant i Tchads historie siden uafhængigheden fra Frankrig i 1960. Landet har oplevet flere borgerkrige og kupforsøg, som under Hissène Habrés brutale regime fra 1982 til 1990. Manglen på effektiv regeringsførelse, gennemsigtighed og udbredt korruption har forhindret økonomisk vækst. For eksempel blev indtægter fra olieprovenuet i 2000’erne misbrugt og ikke anvendt til at fremme sociale programmer, som oprindeligt var planlagt.

Utilstrækkelig uddannelse og sundhedsvæsen

Tchads uddannelses- og sundhedssystemer er blandt de mest underfinansierede i verden. Analfabetismen er høj, især blandt kvinder, og skolegangen er utilgængelig for mange børn på landet. På sundhedsområdet er der få hospitaler og klinikker, og de er ofte dårligt udstyrede. Udbredelsen af sygdomme som malaria og HIV/AIDS er et kronisk problem. Eksempelvis var Tchad blandt de 10 lande med de højeste malaria-rater i 2018.

Internationale gældsbyrder

Tchads gældsbyrde er et resultat af både interne og eksterne faktorer. I 2015 reforhandlede Tchad sin gæld med Glencore, en vigtig handelspartner, men den fortsatte afhængighed af olieindtægter har holdt landet i en gældsfælde. Sammen med gælden kommer strenge betingelser fra internationale långivere som Den Internationale Valutafond og Verdensbanken, der ofte pålægger stramme finanspolitiske restriktioner, hvilket begrænser landets evne til at investere i udvikling.

Tchads position som verdens ottende fattigste land målt på BNP pr. indbygger er resultatet af en sammensat blanding af geografiske udfordringer, økonomisk ensidighed, politisk ustabilitet, manglende uddannelse og sundhedsvæsen samt internationale gældsbyrder. Den historiske kontekst forstærker kompleksiteten af disse udfordringer. Landets fremtidige succes vil afhænge af en velovervejet tilgang, der anerkender de historiske og nuværende forhold, som Tchad befinder sig i. Det vil kræve betydelige nationale reformer og international støtte for at bryde den onde cirkel og arbejde mod en mere stabil og velstående fremtid.

9. Afghanistan

Afghanistan står som et af de mest fremtrædende eksempler på, hvordan komplekse og sammenkoblede problemer kan føre et land ind i en cyklus af fattigdom. Landet er placeret som verdens niende fattigste målt på BNP pr. indbygger. I dette afsnit vil vi udforske nogle af nøglefaktorerne der bidrager til denne situation.

Langvarig konflikt og politisk ustabilitet

Afghanistans historie har været præget af vedvarende konflikter og ustabilitet. Efter den Sovjetiske invasion i 1979, der førte til en blodig ti-års krig, blev landet kastet ind i en brutal borgerkrig mellem forskellige fraktioner, inklusiv Taliban. Efter 11. september blev Afghanistan invaderet af en amerikansk-ledet koalition, der satte Taliban fra magten, men denne koalition formåede ikke at stabilisere landet. Alt dette har ført til store menneskelige og økonomiske omkostninger, med tusindvis af liv tabt, og milliarder af dollars i ødelæggelser.

Mangelfuld infrastruktur

Krig og ustabilitet har også resulteret i en sørgelig mangel på infrastruktur i Afghanistan. Hovedveje som f.eks. Ring Road, som forbinder landets største byer, har været i konstant behov for reparation. Elektricitet er sparsom i landdistrikterne, og det skønnes, at mindre end 30% af befolkningen har adgang til rent drikkevand. Denne infrastrukturkrise har forhindret virksomhedsvækst og forhindret økonomisk udvikling på tværs af landet.

Afghansk økonomi og afhængighed af landbrug

Landbruget spiller en central rolle i Afghanistans økonomi og beskæftiger omkring 80% af arbejdsstyrken. Valmueproduktion til opium er et eksempel på, hvordan landet har forsøgt at udnytte sin landbrugssektor, men dette har ført til yderligere problemer som afhængighed og lovovertrædelser. Samtidig er landbruget ekstremt sårbart over for naturkatastrofer, som eksempelvis tørken i 2018, der påvirkede 22 af landets 34 provinser.

Uddannelse og sundhed

Uddannelses- og sundhedssystemerne i Afghanistan har også lidt under konstant konflikt og underinvestering. Kun omkring 43% af voksne afghanere kan læse og skrive, og dette tal falder yderligere for kvinder. Sundhedssystemet er i ruiner med utilstrækkelige faciliteter, mangel på uddannet personale og en høj børnedødelighed. Denne situation blev yderligere forværret af COVID-19-pandemien.

Korruption

Korruption har været et kronisk problem i Afghanistan. Landet er placeret som et af de mest korrupte lande i verden ifølge Transparency International. Dette har undermineret tilliden til regeringen og hæmmet økonomisk vækst. Manglen på retsstatsprincipper har forværret situationen.

International isolation og begrænset handel

International isolation har yderligere bidraget til Afghanistans økonomiske problemer. Blokeringen af de landets midler, der fandt sted efter Talibans magtovertagelse i 2021, afslørede landets betydelige afhængighed af international støtte. Afghanistan har også haft svært ved at indgå handelsaftaler med nabolande som Pakistan og Iran, hvilket har ført til en begrænset adgang til markeder og ressourcer.

Afghanistan’s position som verdens niende fattigste land målt på BNP pr. indbygger er resultatet af en kompleks blanding af faktorer, der spænder over historie, politik, økonomi og samfund. Fra de ar, der er efterladt af årtiers krig til den dybe indlejrede korruption, viser situationen i Afghanistan, hvordan forskellige problemer kan interagere for at skabe en næsten uoverstigelig barriere for udvikling. Det vil kræve en koncentreret indsats på både nationalt og internationalt plan, med fokus på både symptomer og grundlæggende årsager, for at Afghanistan kan bryde sin cyklus af fattigdom og underudvikling.

10. Liberia

Liberia, beliggende i Vestafrika, er kendt som et af de ti fattigste lande i verden målt på BNP pr. indbygger. Men hvordan er dette blevet en realitet? Nedenfor udforsker vi de vigtigste faktorer, der har formet Liberias økonomi, med særligt fokus på specifikke eksempler fra landets historie.

Historisk baggrund

Liberia har en turbulent historie, der har spillet en nøglerolle i formningen af landets økonomi. Landet oplevede to borgerkrige mellem 1989 og 2003, som ødelagde meget af landets infrastruktur og skabte dybe sociale og økonomiske sår. Første Borgerkrig (1989-1997) blev startet af Charles Taylor i 1989. Denne konflikt førte til mere end 150.000 dødsfald og total ødelæggelse af infrastrukturen. Anden Borgerkrig (1999-2003) startede kun to år efter afslutningen på den første krig. Disse konflikter efterlod samfundsstrukturen i ruiner, og fredsaftalen i 2003 markerede kun begyndelsen på en langsom og vanskelig genopbygningsproces.

Økonomisk struktur

Liberias økonomi har længe været afhængig af et lille antal råvarer. Firestone etablerede en gummiplantage i 1926, og siden da har gummi været en central del af Liberias eksport. Prisudsving på verdensmarkedet har dog direkte påvirket landets økonomi. Jernmalm har også været en vigtig eksport, men nedgangen i priserne på grund af global recession, især i 2008, skabte betydelige økonomiske problemer. Manglende diversificering af landets økonomi har ført til ustabilitet og sårbarhed over for globale markedsfluktuationer.

Uddannelse og sundhed

Lav investering i uddannelse og sundhed har haft langsigtede virkninger. Analfabetisme er høj, især blandt kvinder. Mange skoler blev ødelagt under krigen, og genopbygningen har været langsom. Ebola-udbruddet i 2014 afslørede de skrøbelige sundhedssystemer. Manglen på kvalificeret sundhedspersonale og faciliteter har ført til lavere livskvalitet.

Korruption

Korruption har plaget Liberias regering i årtier. Under Charles Taylor blev korruption udbredt, og midler, der skulle gå til genopbygning, blev ofte misbrugt. Liberia rangerer stadig lavt på Transparency International’s Corruption Perceptions Index, hvilket vidner om de fortsatte udfordringer.

Infrastruktur og energi

Infrastrukturen har længe været underudviklet. Kun en lille procentdel af vejene er brolagt, hvilket gør transporten besværlig og dyr. Manglende elektricitet har ydermere forhindret industriel vækst. I 2006 havde hovedstaden Monrovia eksempelvis ikke en funktionel offentlig strømforsyning.

Udenlandsk gæld

Liberia har kæmpet med høj gæld. I 2010 fik Liberia reduceret sin gæld gennem HIPC-initiativet. Men gældsbyrden forbliver en udfordring og begrænser investering i sociale tjenester. Gældsafhængigheden har ført til en ond cirkel, hvor Liberia må låne for at betale tidligere gæld.

Liberias økonomiske stilling som et af verdens ti fattigste lande er resultatet af en kompleks sammensmeltning af historiske, strukturelle og administrative udfordringer. De to borgerkrige, afhængighed af råvarer, manglende investering i grundlæggende tjenester som uddannelse og sundhed, og dybtgående korruption har sammen skabt en økonomi, der kæmper for at komme på fode. Genopretningen vil kræve en omfattende indsats, der involverer både nationale og internationale aktører, samt en vilje til at konfrontere de rodårsager, der har holdt landet tilbage.

Fremtiden for verdens fattigste lande

Gennem en nærmere undersøgelse af nogle af verdens fattigste lande, herunder Burundi, Sydsudan, Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo, Somalia og Mozambique, fremhæves de fælles udfordringer og unikke forhold, som disse nationer står over for.

Fattigdom, politisk ustabilitet, sociale og miljømæssige problemer er blandt de mest fremtrædende udfordringer. Disse lande besidder dog også en rigdom af naturressourcer, kulturel mangfoldighed, og uudnyttet potentiale, der kan være kernen i fremtidig vækst og udvikling.

International bistand, regionalt samarbejde og ansvarlig national styring vil være afgørende for at skabe bæredygtige løsninger. Effektive strategier skal anerkende og tage fat på de komplekse samspil mellem økonomiske, sociale, politiske og miljømæssige faktorer.

Til sidst må vi anerkende, at hvert lands vej til fremgang er unik. Der findes ingen enkelt formel, der vil løse alle problemer, men gennem samarbejde, innovation, og en vedvarende forpligtelse til at investere i mennesker og deres samfund, er der håb om en mere lovende og velstående fremtid for disse lande.

Det kræver tålmodighed, empati, og et fast engagement fra både nationale og internationale aktører. Fattigdom kan overvindes, og disse lande kan finde deres plads i en globaliseret verden, hvor alle nyder godt af sikkerhed, sundhed og fremgang. Denne indsigt er ikke kun afgørende for de lande, vi har udforsket, men giver også læring og forståelse, der kan anvendes globalt i kampen mod fattigdom og uretfærdighed.

Øvrige kilder

Verdendsbankens database: data.worldbank.org
CIA’s World Factbook: cia.gov/the-world-factbook