Er det sikkert at rejse til Israel?

Sikker rejse til Israel i 2024: Guide til alt hvad du skal vide før indrejse i Israel.

Den sikkerhedsmæssige situation

Israel har været epicentrum for en lang række historiske og geopolitiske konflikter. Regionens komplekse historie går tusinder af år tilbage og er tæt vævet sammen med religiøse og etniske spændinger. Siden oprettelsen af staten Israel i 1948 har landet været involveret i en række militære konflikter, herunder Israel-Palæstina-konflikten, som er rodfæstet i territorielle og politiske uenigheder.

Desuden har Israel haft konflikter med nabolande som Egypten, Jordan, Syrien og Libanon, mest bemærkelsesværdigt under Seksdages-Krigen i 1967 og Yom Kippur-krigen i 1973. Sikkerhedsspørgsmål i regionen er også præget af terrorisme, både internt og fra eksterne militante grupper. Det dybt rodfæstede kompleks af historiske, kulturelle og religiøse spændinger har ført til en tilstand af vedvarende usikkerhed og ustabilitet i regionen, hvor sikkerhedsspørgsmålene konstant udvikler sig i takt med geopolitiske skift og ændringer i det globale landskab.

Den sikkerhedsmæssige situation i Israel har været dynamisk og præget af en række komplekse faktorer, herunder geopolitiske spændinger, territoriale tvister og religiøse konflikter. Israel har investeret massivt i sikkerhedsforanstaltninger, herunder et veludviklet forsvarssystem, og har aktivt arbejdet for at forhindre terrorangreb og andre sikkerhedstrusler på sin jord.

Territoriale konflikter, især med Palæstina i form af Israel-Palæstina-konflikten, har ofte ledt til voldelige sammenstød og perioder med øget sikkerhedsrisiko. Disse episoder har ofte involveret militær intervention og har ført til civile tab på begge sider. Grænseområderne, herunder Gazastriben og Vestbredden, har været særligt præget af konflikter og usikkerhed.

Desuden har Israel oplevet spændinger med nogle af sine nabolande, og regionen som helhed har været præget af politisk ustabilitet og væbnede konflikter. Israel har også måttet navigere i komplekse forhold med lande som Iran, der har udgjort en potentiel sikkerhedstrussel gennem sine støttede militante grupper i regionen.

Intern sikkerhed er ligeledes en vigtig overvejelse, med stramme sikkerhedsforanstaltninger på steder med stor folkemængde for at forhindre terrorangreb og bevare den indre sikkerhed. Dette inkluderer en omfattende efterretningstjeneste og sikkerhedsinfrastruktur.

Selvom der har været perioder med relativ ro, forbliver den sikkerhedsmæssige situation i Israel fluktuerende, og rejsende bør altid søge den nyeste information og rådgivning før planlægning af et besøg i regionen.

Kriminalitet og personlig sikkerhed

I Israel er kriminalitetsniveauet generelt lavt til moderat sammenlignet med andre lande globalt, men det varierer på tværs af forskellige områder. Voldelige forbrydelser såsom mord og røverier forekommer, men er relativt sjældne, særligt i forhold til småkriminalitet som tyveri og bedrageri. Statistisk set er det mere sandsynligt, at turister vil støde på forbrydelser som lommetyveri, bilindbrud eller svindel, især i travle og turisttunge områder.

Desuden er der en tendens til, at kriminaliteten er mere udbredt i nogle byområder sammenlignet med andre, og det er ikke ualmindeligt at opleve en større politi-tilstedeværelse i visse områder som en forebyggende foranstaltning. Israel har indført en række foranstaltninger for at bekæmpe kriminalitet, herunder moderne overvågningsteknologi og et effektivt politikorps.

Dog er det værd at nævne, at landet har været præget af en vis grad af organiseret kriminalitet, som har inkluderet bandeopgør og relateret vold, skønt dette primært påvirker de involverede grupper og ikke den generelle befolkning. Som altid er det vigtigt for besøgende at forblive årvågne og tage passende forholdsregler for at beskytte sig selv og deres ejendele, når de rejser i landet. Det anbefales også at følge lokale råd og vejledninger for at navigere sikkert gennem forskellige områder.

Terrorrisiko

Israel har gennem årtierne været skueplads for en række terrormål og -angreb, der primært er motiveret af den langvarige konflikt mellem Israel og forskellige palæstinensiske og regionale aktører. Disse angreb har spændt over en bred vifte af metoder, inklusive skyderier, knivangreb, bilangreb og raketangreb, ofte rettet mod civile mål som markeder, busser og andre offentlige steder.

Især i perioder med eskalerende spændinger har der været en stigning i frekvensen af disse angreb, hvor grupper som Hamas og andre militante organisationer har taget skylden. Israel har svaret med en række sikkerhedsforanstaltninger, herunder etablering af det berømte “Iron Dome” anti-raket forsvarssystem, der har haft en vis succes med at afbøde skaderne fra raketangreb.

Desuden har de israelske sikkerhedsstyrker gennemført en række operationer for at forhindre terroraktiviteter og har fastholdt en betydelig tilstedeværelse i områder, der anses for at være særligt risikofyldte. Israels efterretningstjeneste Mossad, og indenrigs sikkerhedstjenesten Shin Bet, spiller også en central rolle i landets bestræbelser på at forhindre terrorangreb og beskytte den nationale sikkerhed.

På trods af disse udfordringer har Israel bevaret et livligt og dynamisk samfund, hvor hverdagen fortsætter med en vis normalitet. Det er vigtigt for besøgende at være opmærksomme på den aktuelle sikkerhedssituation, følge lokale råd og vejledninger, og tage nødvendige forholdsregler for at sikre deres egen sikkerhed under et besøg i landet.

Naturkatastrofer

Udover de politiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, har Israel også nogle naturlige farer, som besøgende bør være opmærksomme på. Regionen er kendt for sin varierede geografi, der spænder fra tørre ørkener til frodige grønne områder. I de sydlige dele, især Negevørkenen, kan temperaturerne blive ekstremt høje, især om sommeren, hvilket øger risikoen for hedeslag og dehydrering. Det er derfor afgørende at tage passende forholdsregler, herunder at bære passende beklædning og sikre tilstrækkelig vandindtagelse.

På den anden side, om vinteren, især i det nordlige Israel, kan der være perioder med kraftig regn og endda sne, som kan føre til oversvømmelser og andre relaterede problemer. Det er ikke ualmindeligt, at visse områder, især lavtliggende områder, er udsatte for oversvømmelser.

Israel ligger også i en seismisk aktiv region, hvor jordskælv kan forekomme, skønt større jordskælv er relativt sjældne. Bygninger og infrastruktur er generelt designet til at være seismisk resistente, men det er stadig en potentiel fare, som besøgende skal være bevidste om.

Generelt bør besøgende være opmærksomme på de mulige naturlige farer, der eksisterer i regionen, og følge lokale myndigheders råd og vejledninger for at minimere risiciene og sikre et sikkert og behageligt ophold i landet.

Farlige områder i Israel

Grænseområderne nær Gazastriben og dele af Vestbredden har historisk set været særligt ustabile, med perioder med øget vold og militære operationer. Disse områder har været præget af skyderier, luftangreb og andre former for militær aktivitet, som har resulteret i civile tab på begge sider.

Desuden kan visse områder i Jerusalem opleve spændinger, især i og omkring de gamle byområder, hvor der har været episoder med voldelige sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker, samt mellem forskellige etniske og religiøse grupper.

Det skal understreges, at den israelske regering har iværksat en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte både borgere og turister, inklusive en betydelig tilstedeværelse af sikkerhedsstyrker i potentielt udsatte områder.

Rejseråd fra Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er udarbejdet for at give danske borgere nøjagtige og opdaterede oplysninger om sikkerhedsforholdene i forskellige lande verden over, herunder Israel. Disse vejledninger fokuserer typisk på en række nøgleområder, der har direkte indflydelse på rejsernes sikkerhed og trivsel.

I forhold til Israel, vil vejledningerne ofte indeholde detaljeret information om den aktuelle politiske og sikkerhedsmæssige situation i landet, herunder potentiel risiko for terrorisme og kriminalitet. Israel har en kompleks geopolitisk kontekst, og vejledningerne vil sandsynligvis reflektere dette, med fokus på specifikke regioner i landet, der måske er mere udsatte for sikkerhedstrusler.

Det er afgørende for rejsende at følge Udenrigsministeriets officielle vejledninger og at være forberedt på at tilpasse deres rejseplaner i overensstemmelse med den aktuelle situation. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at situationen i en region som Israel kan ændre sig hurtigt, og derfor bør rejsende regelmæssigt tjekke opdateringer for at sikre, at de har den mest aktuelle information tilgængelig inden afrejse.

Du finder Udenrigministeriets rejsevejledning til Israel på: um.dk/rejsevejledninger/israel.

Sundhedsvæsenets tilstand

Sundhedsvæsenet i Israel er kendt for at være blandt de mest avancerede og effektive i verden. Landet har en stærk tradition for medicinsk forskning og innovation, og det har en af de højeste levetider i verden, hvilket til dels er et resultat af dets kvalitet og tilgængeligheden af sundhedsydelser.

Israel har et universelt sundhedssystem, hvor alle borgere har ret til et bredt spektrum af sundhedsydelser under National Health Insurance Law. Sundhedssystemet er finansieret gennem skatter og obligatoriske sundhedsforsikringer, hvilket sikrer, at alle borgere har adgang til de nødvendige sundhedsydelser, uanset deres økonomiske situation.

Landet har en bemærkelsesværdig infrastruktur inden for sundhedsvæsenet, med veludstyrede hospitaler og klinikker, der er fordelt over hele landet. Israel har også en høj koncentration af læger og specialister pr. indbygger, hvilket betyder, at patienterne generelt har hurtig og nem adgang til lægebehandling.

For besøgende er det vigtigt at bemærke, at de muligvis skal tegne en rejseforsikring, der dækker medicinske udgifter, da de gratis sundhedsydelser primært er forbeholdt israelske borgere. Det anbefales også at være opmærksom på eventuelle sundhedsrådgivninger og vaccinationer, der måtte være relevante før rejsen til Israel.

Sygesikring i Israel

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke i Israel, da Israel ikke er medlem af EU eller EØS. Det gule sygesikringskort er specifikt for Danmark og dækker heller ikke i Israel.

Rejsende til Israel bør derfor sørge for at have en rejseforsikring. Det er vigtigt at sikre, at man har adgang til nødvendig medicinsk behandling, hvis det bliver nødvendigt under et besøg i Israel, og at man er forberedt på at dække eventuelle omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med medicinsk behandling eller hospitalsindlæggelse.

Rejseforsikring til Israel

Når du planlægger en rejse til Israel, er det kritisk at sørge for, at din rejseforsikring dækker en række potentielle scenarier for at garantere din sikkerhed og trivsel under dit ophold. Først og fremmest bør din forsikring dække medicinske udgifter, inklusive hospitalsindlæggelse, ambulant behandling og eventuel medicinsk evakuering i tilfælde af alvorlig sygdom eller skade.

Ud over medicinsk dækning, bør din rejseforsikring også tilbyde beskyttelse mod tab eller tyveri af personlige ejendele, herunder pas, kørekort og værdigenstande. Det er også fornuftigt at inkludere dækning for rejseafbrydelse eller aflysning, så du kan få refunderet udgifterne, hvis din rejse bliver afbrudt af uforudsete omstændigheder som f.eks. politisk uro eller naturkatastrofer.

Givet Israels specifikke regionale kontekst, kan det også være fornuftigt at overveje en politik, der dækker eventuelle skader eller tab som følge af terrorhandlinger eller krigshandlinger, selvom det er vigtigt at bemærke, at mange forsikringsselskaber kan udelukke disse fra standarddækningerne.

Endelig er det en god idé at sørge for, at din forsikring inkluderer en 24-timers nødhjælpsservice, som du kan kontakte i tilfælde af en nødsituation under din rejse. Forsikringen bør være omfattende og tilbyde tilstrækkelig dækning for at sikre, at du kan nyde din rejse med ro i sindet.

Det officielle Danmark i Israel

Den danske ambassade og konsulater i Israel spiller en central rolle i at bistå danske borgere, der opholder sig i Israel, især i tilfælde af nødsituationer. Disse diplomatiske missioner kan tilbyde en række vigtige tjenester for turister. For det første kan de assistere i tilfælde af tabt eller stjålet pas, ved at udstede nødpas eller hjælpe med at fremskaffe nye rejsedokumenter.

I tilfælde af alvorlige medicinske nødsituationer eller ulykker, kan ambassaden yde bistand med at finde passende medicinsk hjælp og formidle kontakt til familie eller venner derhjemme. Ligeledes, i tilfælde af arrestation eller tilbageholdelse, kan ambassaden sikre, at dine rettigheder bliver overholdt, og hjælpe med at etablere kontakt med en lokal advokat.

Ud over disse grundlæggende konsulære tjenester, tilbyder ambassaden også rådgivning og støtte i forbindelse med sikkerheds- og politiske spørgsmål, som kan påvirke danske borgere i Israel. I tilfælde af en større krise eller nødsituation i landet, vil ambassaden og konsulaterne arbejde på at hjælpe danske borgere med at komme i sikkerhed, inklusive koordinering med lokale myndigheder og eventuel evakuering.

Danmarks Ambassade i Tel Aviv

Adresse: Museum Tower, 11th floor, Berkowitz Street 4, 6423806 Tel Aviv
Telefon: +972 (0)3 608 5850
Telefon (back-up): +972(0)54-5794790.
Email: tlvamb@um.dk
Hjemmeside: israel.um.dk