De 20 rigeste lande i verden (BNP per indbygger)

18. januar 2024

Oversigt: Her er de 20 rigeste lande i verden målt efter BNP per indbygger (opdateret i 2024).

Vi gennemgår i denne oversigt hvordan kombinationen af naturressourcer, politiske systemer, industrielle styrker, teknologiske innovationer og skattepolitikker former økonomierne i disse lande. Danmark befinder sig som nummer 11 på listen, foran vores skandinaviske naboer fra Sverige og Finland, som hhv. indtager 14. og 20. pladsen.

Fra Monacos luksuriøse kasinoer og skattely, til Finlands teknologiske innovation og stærke uddannelsessystem, giver vi indsigt i den komplekse verden af global økonomi og de forskellige veje til velstand.

Her er de 20 rigeste lande i verden, målt efter BNP per indbygger. Bemærk: Listen inkluderer kun officielt anerkendte FN-lande. Oversøiske territorier er ikke inkluderet.

Se også:
De rigeste lande i verden målt på samlet BNP
De rigeste lande i verden efter samlet formue

Top 20 rigeste lande i verden

Land BNP per indbygger
1 Monaco 240.862 US$
2 Liechtenstein 197.504 US$
3 Luxembourg 125.006 US$
4 Norge 106.177 US$
5 Irland 103.983 US$
6 Schweiz 93.259 US$
7 Qatar 87.661 US$
8 Singapore 82.807 US$
9 USA 76.329 US$
10 Island 73.466 US$
11 Danmark 67.790 US$
12 Australien 65.099 US$
13 Holland 57.025 US$
14 Sverige 56.373 US$
15 San Marino 54.982 US$
16 Israel 54.930 US$
17 Canada 54.917 US$
18 De Forenede Arabiske Emirater 53.708 US$
19 Østrig 52.084 US$
20 Finland 50.916 US$

Kilde: Verdensbanken worldbank.org (tal fra 2022 og 2021).

Monaco: 240.862 US$

Monaco er verdens rigeste land målt på BNP per indbygger. Landets økonomiske succes kan i høj grad tilskrives en unik kombination af faktorer, der tiltrækker rigdom og velstand.

En primær drivkraft bag Monacos økonomi er dens status som et globalt skattely, hvilket tiltrækker velhavende individer og virksomheder fra hele verden. Landets manglende indkomstskat, sammen med en høj grad af privatliv og sikkerhed, gør det til et attraktivt sted for verdens rigeste at bosætte sig og investere.

Turisme spiller også en vigtig rolle i Monacos økonomi, drevet af landets glamour, luksus og det verdensberømte Monte Carlo casino. Det årlige Monaco Grand Prix, en del af Formel 1-mesterskabet, tiltrækker ligeledes et velhavende globalt publikum og bidrager betydeligt til landets økonomi.

Ud over turisme og finansielle tjenesteydelser har Monaco også investeret i højværdisektorer som bioteknologi og højteknologiske tjenester. Disse initiativer er en del af Monacos bestræbelser på at diversificere sin økonomi og mindske afhængigheden af finanssektoren.

Monacos geografiske placering langs den franske Riviera bidrager også til landets tiltrækning, med dens maleriske havne, luksusyachter og smukke middelhavslandskaber.

Alt i alt kombinerer Monaco sin strategiske placering, skattefordele og et luksuriøst miljø for at opretholde sin position som et af de rigeste og mest attraktive lande i verden.

2. Liechtenstein: 197.504 US$

Liechtenstein – et lille fyrstedømme mellem Schweiz og Østrig – rangerer som det andet rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Dette skyldes hovedsageligt dets avancerede og diversificerede økonomi, der bygger på en stærk finanssektor, innovativ industriproduktion, og lav selskabsskat.

Finanssektoren spiller en afgørende rolle. Landet er hjemsted for adskillige bankvirksomheder og finansielle tjenesteydelser, der tiltrækker international kapital på grund af dets stabile økonomiske politik og diskretionære bankpraksis.

Liechtenstein har også en bemærkelsesværdig industriel sektor, der er specialiseret i flere nøgleområder. Til trods for landets lille størrelse, er det hjemsted for en række højtudviklede industrier. Det omfatter blandt andet produktion af præcisionsinstrumenter og -udstyr, som er afgørende i forskellige industrielle og videnskabelige applikationer.

En af de mest prominente industrier i Liechtenstein er produktionen af tandlægeprodukter og medicinsk udstyr. Ivoclar Vivadent, en verdensomspændende tandlægevirksomhed, har eksempelvis sit hovedkvarter i Liechtenstein. Landet er også kendt for sin produktion af maskiner og udstyr som bruges i automatiserings- og produktionsprocesser.

Disse industrier, kombineret med landets fordelagtige økonomiske politikker og position i hjertet af Europa, gør Liechtenstein til et centrum for industrielt og teknologisk fremskridt. Desuden har landets attraktive skattepolitik givet det et ry som et gunstigt sted for virksomhedsregistreringer, hvilket yderligere forstærker dets økonomiske styrke.


Den lille bjergstat Liechtenstein er verdens næstrigeste land mål på BNP per indbygger.

3. Luxembourg: 125.006 US$

Luxembourg – et lille, men økonomisk kraftfuldt land i hjertet af Europa – er det tredje rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Denne imponerende økonomiske status kan tilskrives flere nøglefaktorer.

Først og fremmest har Luxembourg et stærkt og diversificeret økonomisk fundament, med en betydelig finanssektor, der spiller en central rolle. Landet er et af verdens førende finansielle centre, kendt for sin banksektor, investeringsfonde og som et centralt sted for private banking. Luxembourg drager fordel af sin liberale økonomiske politik og stabile juridiske rammer, hvilket gør det til et attraktivt sted for internationale finansielle institutioner.

Derudover har Luxembourg en veludviklet stålindustri, selvom denne sektor har gennemgået betydelige ændringer og moderniseringer gennem årene. Landet har også investeret i at udvikle højteknologiske og innovative industrier, herunder informationsteknologi og e-handel, hvilket har bidraget til dets økonomiske vækst.

Endvidere har Luxembourg en strategisk geografisk placering i Europa, som det har udnyttet til at blive et vigtigt logistikcenter for mange multinationale virksomheder. Dets flersprogede arbejdsstyrke og politik om åbne grænser inden for EU gør det til en attraktiv destination for internationale virksomheder.

Til sidst spiller landets politiske stabilitet og høje levestandard en nøglerolle i at tiltrække og fastholde både virksomheder og talentfulde arbejdere, hvilket yderligere styrker Luxembourgs position som et af verdens rigeste lande.

4. Norge: 106.177 US$

Norge er anerkendt som det fjerderigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Norges bemærkelsesværdige økonomiske styrke skyldes primært landets omfattende naturressourcer, især olie og naturgas. Norge er en af verdens største eksportører af olie, og indtægterne fra olieindustrien har spillet en afgørende rolle i opbygningen af landets velstand. Den norske regering har forvaltet disse indtægter klogt, især gennem oprettelsen af den norske oliefond (officielt kendt som Statens pensjonsfond utland), som er verdens største statsejede formuefond. Fonden investerer overskuddet fra olieindustrien i forskellige internationale aktiver, hvilket sikrer en diversificering af landets økonomi og bidrager til økonomisk stabilitet.

Udover olie og gas har Norge også en stærk og diversificeret økonomi, der omfatter sektorer som fiskeri, skibsbygning, og vedvarende energi, især vandkraft. Fiskeindustrien har historisk set været en hjørnesten i den norske økonomi, og landet er en af verdens største eksportører af fisk og skaldyr.

Norge nyder også godt af en høj grad af politisk stabilitet, en effektiv og gennemsigtig offentlig sektor og en høj levestandard. Den norske model, som kombinerer en markedsøkonomi med et stærkt velfærdssystem, har resulteret i en afbalanceret fordeling af velstand og en af verdens højeste levestandarder.


Norge er ikke kun rig på natur, men også verdens fjerderigeste land.

5. Irland: 103.983 US$

Irland har opnået status som det femterigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Denne bemærkelsesværdige økonomiske succes, ofte omtalt som “den keltiske tiger”, skyldes en række faktorer.

En primær drivkraft bag Irlands velstand er landets attraktive skattepolitik, der har tiltrukket mange multinationale selskaber, især inden for teknologi, farmaceutisk industri og finansielle tjenesteydelser. Disse virksomheder har bidraget betydeligt til landets BNP og skabt mange arbejdspladser.

Irlands økonomi har også haft stor fordel af landets medlemskab af EU, hvilket har åbnet dørene for omfattende handel og investeringer. EU-medlemskabet har desuden givet adgang til strukturfonde og andre økonomiske støttemekanismer, som har understøttet landets udvikling og infrastruktur.

Udover at være et centralt europæisk knudepunkt for store internationale virksomheder, har Irland også investeret betydeligt i uddannelse og teknologisk udvikling, hvilket har resulteret i en veluddannet arbejdsstyrke og en progressiv teknologisektor.

Irland har også en robust landbrugssektor, der er kendt for sine kvalitetsprodukter, især inden for mejeri og oksekød, som udgør en betydelig del af landets eksport.

Samlet set kombinerer Irlands økonomiske model fordelene ved en åben økonomi, gunstige skatteforhold for virksomheder og et fokus på højteknologisk innovation og kvalitetsuddannelse. Dette har bidraget til at skabe en dynamisk og velstående økonomi, der placerer Irland blandt verdens rigeste nationer.

6. Schweiz: 93.259 US$

Schweiz er det sjette rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Schweiz’ økonomiske styrke og velstand skyldes en kombination af flere vigtige faktorer. For det første har landet en stærk og diversificeret økonomi med en fremtrædende finanssektor. Schweiz er berømt for sin banksektor, især for sin private banking og forvaltning af formuer, hvilket tiltrækker kapital fra hele verden. Dets ry for finansiel stabilitet, diskretion og bankhemmelighed har gjort det til et globalt finansielt centrum.

Ud over finanssektoren har Schweiz en avanceret industriel sektor. Landet er førende inden for præcisionsinstrumenter, især i urmageri, hvor schweiziske ure betragtes som nogle af de bedste i verden. Den farmaceutiske og bioteknologiske sektor i Schweiz er også yderst avanceret, med flere store globale virksomheder, der har deres hovedsæde i landet.

Schweiz har også en stærk tradition for innovation og forskning og udvikling. Landet investerer betydeligt i forskning og har en af verdens højeste satser af patenter pr. indbygger. Denne fokus på innovation bidrager til landets økonomiske dynamik og evne til at skabe højværdiprodukter.

Desuden spiller landets høje levestandard, politiske stabilitet, og effektiv infrastruktur en vigtig rolle i at tiltrække internationale virksomheder og dygtige arbejdere. Schweiz’ økonomiske model, der kombinerer en åben markedsøkonomi med et stærkt engagement i social velfærd og bæredygtighed, har sikret en balanceret økonomisk vækst og høj levestandard for dets indbyggere.


Schweiz er verdens sjette rigeste land, målt på BNP per indbygger.

7. Qatar: 87.661 US$

Qatar er placeret som det syvende rigeste land i verden baseret på BNP per indbygger. Denne imponerende økonomiske status skyldes i høj grad landets enorme naturgas- og olieforekomster. Qatar er verdens største eksportør af flydende naturgas (LNG) og en betydelig olieproducent. Disse rige energiressourcer har skabt kolossale indtægter, som har transformeret landets økonomi og infrastruktur.

Qatars regering har været proaktiv i at anvende disse indtægter til at diversificere økonomien og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. Dette har inkluderet investeringer i områder som finansielle tjenester, ejendom, turisme og uddannelse. Landet har også foretaget betydelige investeringer i at opbygge en moderne infrastruktur, herunder opførelse af avancerede byer, transportnetværk og sportsfaciliteter, som ses med værtskabet for VM i fodbold i 2022.

Et andet vigtigt element i Qatars økonomiske succes er landets investeringsstrategi. Gennem Qatar Investment Authority (QIA), landets formuefond, har Qatar investeret bredt i internationale markeder, herunder betydelige ejerandele i store globale virksomheder og ejendomme.

Samtidig har den lille befolkningsstørrelse i Qatar resulteret i en meget høj indkomst per indbygger. Dette, kombineret med en stabil politisk struktur og en strategisk vision om økonomisk udvikling og diversificering, har bidraget til at gøre Qatar til et af de rigeste lande i verden.

8. Singapore: 82.807 US$

Singapore er det ottende rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Singapores imponerende økonomiske succes kan tilskrives en række velovervejede strategier og unikke forhold. Trods manglen på naturressourcer har Singapore formået at skabe en stærk, diversificeret økonomi baseret på handel, finans, og højteknologisk produktion.

En nøglefaktor i Singapores økonomiske fremgang er dens status som et globalt handels- og finanscentrum. Landets strategiske placering ved vigtige søfartsruter har gjort det til en af verdens travleste havne, hvilket fremmer international handel. Derudover har Singapore udviklet en stærk finanssektor, der tiltrækker investeringer og finansielle tjenesteydelser fra hele verden.

Singapore har også en avanceret industriel sektor, især inden for elektronik, bioteknologi, og farmaceutiske produkter. Landet har investeret betydeligt i forskning og udvikling, hvilket har bidraget til væksten i højteknologiske industrier.

Politisk stabilitet, en høj grad af åbenhed over for internationale investeringer og en effektiv og gennemsigtig regeringsførelse har ligeledes spillet en afgørende rolle i landets udvikling, hvilket har skabt et sikkert og forudsigeligt forretningsmiljø.

Desuden har Singapore en stærkt fokuseret uddannelsespolitik, som har resulteret i en veluddannet og dygtig arbejdsstyrke, afgørende for landets økonomiske aktiviteter og innovation.


Nærmest futuristisk bybillede fra Singapore.

9. USA: 76.329 US$

USA rangerer som det niende rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Denne økonomiske magt skyldes flere faktorer, der spænder over en bred vifte af industrier og ressourcer. En af de primære drivkræfter i USA’s økonomi er dens enorme og diversificerede marked, som omfatter alt fra avanceret teknologi og innovation til landbrug og naturressourcer.

En nøglekomponent i den amerikanske økonomi er dens teknologisektor, med globale giganter som Apple, Microsoft, Google og mange andre, der er baseret i landet. Disse virksomheder er ikke blot førende inden for deres felt, men bidrager også betydeligt til landets økonomiske styrke. Derudover spiller USA’s betydelige naturressourcer, herunder olie, naturgas og mineraler, en vigtig rolle i landets økonomiske produktion.

USA’s finansielle sektor, med verdens største børsmarkeder såsom New York Stock Exchange og NASDAQ, udgør også en central del af landets økonomi. Disse finansielle markeder tiltrækker investeringer fra hele verden og er afgørende for den globale økonomi.

En anden faktor er USA’s landbrugssektor, der er en af de mest produktive og teknologisk avancerede i verden, hvilket bidrager betydeligt til global fødevaresikkerhed.

USA’s økonomiske styrke understøttes også af en omfattende infrastruktur, en stærk entreprenørånd, og en arbejdsstyrke, der er både stor og forskelligartet. Dette understøttes af landets uddannelsessystem, der frembringer talent inden for en række områder, fra forskning og udvikling til kunst og humaniora.

Til trods for udfordringer som økonomisk ulighed og periodiske økonomiske nedture, har USA’s kombination af ressourcer, innovation og økonomisk diversitet sikret landets position som en af verdens førende økonomiske magter.

10. Island: 73.466 US$

Island er det tiende rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Islands økonomiske succes kan i høj grad tilskrives landets unikke naturlige ressourcer, kombineret med et stærkt fokus på bæredygtig udnyttelse og innovation.

To af de mest markante sektorer i Islands økonomi er geotermisk energi og vandkraft, som udgør betydelige dele af landets energiforsyning. Disse bæredygtige energiudnyttelser har ikke kun sikret energiuafhængighed, men har også tiltrukket industrier, der søger grøn energi, såsom datacentre og højteknologiske drivhuse.

Fiskeindustrien er en anden vigtig økonomisk søjle i Island, som udgør en væsentlig del af landets eksportindtægter. Island har længe været førende i bæredygtig fiskeriforvaltning, hvilket sikrer en langvarig og ansvarlig udnyttelse af havets ressourcer. Desuden har Island udviklet en stærk turistsektor, som har oplevet markant vækst i de senere år, tiltrukket af landets enestående naturlandskaber, såsom vulkaner, gletsjere og varme kilder.

Islands økonomi nyder også godt af en højtuddannet arbejdsstyrke, og landet har investeret i at udvikle sektorer som bioteknologi og softwareudvikling. Den politiske stabilitet, en stærk velfærdsmodel, og en høj levestandard bidrager yderligere til landets økonomiske velvære.

Sammenlagt har Islands unikke kombination af naturlige ressourcer, bæredygtig energiudnyttelse, innovativ industriudvikling og turisme skabt en robust økonomi, der placerer denne nordatlantiske ø blandt verdens rigeste nationer.


Storslået natur på Island – nummer 10 på listen over verdens rigeste lande.

11. Danmark: 67.790 US$

Danmark rangerer som det 11. rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Dette skyldes en række faktorer, der tilsammen skaber et robust og diversificeret økonomisk fundament. For det første er Danmark kendt for sit højt udviklede velfærdssystem, som kombinerer en markedsøkonomi med omfattende statslige ydelser. Denne model har bidraget til høj social stabilitet og en af verdens højeste levestandarder.

Danmarks økonomi er drevet af en stærk industri- og servicesektor, med en betydelig eksport af varer og tjenesteydelser. Blandt de vigtigste industriområder er vedvarende energi, især vindkraft, hvor Danmark er en global leder. Vores fokus på grøn teknologi og bæredygtighed har ikke kun forbedret miljøet, men også skabt nye økonomiske muligheder.

Et andet vigtigt element i Danmarks økonomi er landbruget, som traditionelt har været en vigtig sektor, med produkter af høj kvalitet, der eksporteres over hele verden. Desuden har Danmark en stærk design- og arkitekturtradition, som er anerkendt internationalt og bidrager til landets eksportindtægter.

Danmarks små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller også en afgørende rolle i økonomien, understøttet af en iværksættervenlig politik og et stærkt fokus på innovation og teknologiudvikling. Vores handelspolitik og medlemskab af EU har desuden åbnet for yderligere økonomiske muligheder og adgang til internationale markeder.

12. Australien: 65.099 US$

Australien er det 12. rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Den australske økonomi er kendetegnet ved sin robusthed og mangfoldighed, hvilket afspejler landets omfattende naturressourcer, stærke landbrugssektor, avancerede teknologisektor, og en voksende industri for tjenesteydelser.

En betydelig drivkraft bag Australiens økonomiske styrke er dens omfattende og rige naturressourcer, herunder kul, jernmalm, guld og naturgas. Australien er en af verdens førende eksportører af mineraler og energiressourcer, hvilket har været en væsentlig bidragyder til landets økonomiske vækst og velstand.

Landbruget i Australien, som omfatter en bred vifte af produkter fra hvede til oksekød og uld, spiller også en afgørende rolle i økonomien. Denne sektor nyder godt af landets store landareal og forskelligartede klimaer, hvilket muliggør en bred vifte af landbrugsprodukter.

Australiens økonomi omfatter også en voksende industri for tjenesteydelser, herunder finansiering, uddannelse og turisme. Landet har udviklet en stærk finanssektor og er et vigtigt center for bankvæsen og finansielle tjenester i Asien og Stillehavsområdet. Uddannelses- og turistsektorerne har ligeledes oplevet betydelig vækst, tiltrukket af landets høje uddannelsesstandarder og enestående naturlige skønhed.

Teknologisektoren i Australien er også i vækst, med et stigende fokus på innovation, forskning og udvikling. Den australske regering har investeret i at fremme teknologisk udvikling og innovation, hvilket har bidraget til økonomiens modernisering.

Politisk stabilitet, en høj levestandard, og en veludviklet infrastruktur supplerer disse økonomiske fordele, hvilket gør Australien til et attraktivt sted for både erhvervslivet og arbejdsstyrken.


Operahuset i Sydney i Australien.

13. Holland: 57.025 US$

Holland, også kendt som Nederlandene, er placeret som det 13. rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Denne imponerende økonomiske status afspejler landets avancerede og effektive økonomi, som bygger på en stærk handelstradition, betydelige teknologiske innovationer og et højt udviklet landbrug.

En central faktor i Hollands økonomiske succes er dens rolle som en global handelshub. Rotterdam Havn, en af verdens travleste havne, fungerer som et vigtigt knudepunkt for international handel, hvilket afspejler landets historiske betydning som handelsnation.

Holland har også en stærk landbrugssektor, der er bemærkelsesværdig for sin højeffektive og bæredygtige tilgang til fødevareproduktion. Trods at være et relativt lille land, er Holland en af verdens største eksportører af landbrugsprodukter, takket være sin avancerede brug af agroteknologi og drivhusdyrkning.

Den hollandske økonomi er også karakteriseret ved en betydelig industriel og teknologisk sektor. Landet har en stærk tilstedeværelse inden for kemisk industri, energi, og elektronik, samt en voksende sektor for vedvarende energi og teknologisk innovation.

Ydermere spiller servicesektoren, herunder finansiering, sundhedspleje og turisme, en vigtig rolle i den hollandske økonomi. Amsterdam, Hollands hovedstad, er et vigtigt finansielt center og et populært turistmål, som bidrager betydeligt til landets økonomi.

14. Sverige: 56.373 US$

Sveriges økonomi er kendetegnet ved en stærk kombination af et højt udviklet velfærdssystem og en dynamisk og innovativ markedsøkonomi. Landets økonomiske styrke stammer fra en række sektorer, herunder avanceret fremstilling, teknologi og en robust serviceindustri.

En nøglekomponent i den svenske økonomiske model er dens stærke fokus på forskning og udvikling, hvilket har resulteret i en høj grad af innovation, især inden for teknologi og miljøteknologi. Sverige er hjemsted for nogle verdenskendte virksomheder som Volvo, Ericsson og IKEA, som ikke kun bidrager til landets økonomi, men også afspejler dets innovative kapacitet.

En anden væsentlig faktor er Sveriges rige naturressourcer, herunder skove, mineraler og vandkraft, som har spillet en vigtig rolle i landets industrielle udvikling. Skovbrug og relaterede industrier er en vigtig del af økonomien, med Sverige som en af verdens førende eksportører af papir og træprodukter.

Sveriges velfærdssystem er også en afgørende del af dets økonomiske struktur. Den svenske model kombinerer høj beskatning med omfattende offentlige ydelser, såsom sundhedsvæsen, uddannelse og social sikkerhed, hvilket sikrer en høj levestandard og økonomisk lighed blandt befolkningen.

Desuden er Sverige kendt for sin politiske stabilitet, høje grad af åbenhed over for international handel og investeringer, og et stærkt fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Disse faktorer bidrager alle til at gøre Sverige til en af de mest velstående, stabile og konkurrencedygtige økonomier i verden.


Udsigt over den svenske hovedstad Stockholm.

15. San Marino: 54.982 US$

San Marino, en af verdens mindste og ældste republikker, er det 15. rigeste land i verden målt efter BNP per indbygger. San Marinos økonomiske succes skyldes flere nøglesektorer.

En betydelig del af San Marinos indkomst kommer fra turisme. Landets rige historie, maleriske landskaber og middelalderlige arkitektur tiltrækker årligt tusindvis af besøgende.

Banksektoren er også en vigtig økonomisk drivkraft i San Marino. Landets bankvæsen har traditionelt nydt godt af en vis grad af bankhemmelighed, hvilket har tiltrukket udenlandsk kapital, selvom dette har ændret sig i de senere år med øget internationalt pres for større gennemsigtighed.

Desuden har San Marino en fremstillings- og eksportsektor, der fokuserer på højkvalitetsprodukter såsom keramik, frimærker, mønter og håndværk. Selvom disse industrier er små i global sammenhæng, bidrager de betydeligt til landets økonomi.

San Marino har også en høj levestandard og en lav arbejdsløshed, understøttet af en stærk velfærdsstat. Landets politiske stabilitet, lave kriminalitetsrate og placering inden for EU’s indre marked, selvom det ikke er et EU-medlem, bidrager også til dets økonomiske velstand.

I alt set har San Marino, trods sin minimale størrelse, formået at udvikle en økonomisk model, der understøtter en høj velstand for dets borgere, hvilket gør det til en af de mest økonomisk succesfulde mikronationer.

16. Israel: 54.930 US$

Israel er anerkendt for sin imponerende økonomiske udvikling og er rangeret som verdens 16. rigeste land målt på BNP per indbygger. Israels økonomi er bemærkelsesværdig for sin høje grad af innovation og teknologiske fremskridt, hvilket har givet landet tilnavnet “Startup Nation”.

En væsentlig drivkraft bag Israels økonomiske succes er dens højteknologiske sektor. Landet har en af de højeste koncentrationer af højteknologiske virksomheder og startups i verden, med en stærk tilstedeværelse inden for områder som cybersikkerhed, medicinsk teknologi, bioteknologi, og softwareudvikling. Dette miljø af innovation understøttes af en kombination af talentfuld arbejdsstyrke, betydelige investeringer i forskning og udvikling, og en kultur, der fremmer iværksætteri og risikovillighed.

Israel har også en avanceret industriproduktion, herunder produktion af elektronik, kemikalier, og farmaceutiske produkter. Denne sektor nyder godt af landets høje uddannelsesniveau og forskningskapacitet.

En anden vigtig faktor i Israels økonomiske profil er dens landbrugssektor, som er kendt for sin effektivitet og innovative brug af teknologi, især inden for vanding og bioteknologi. Trods begrænsede naturressourcer og udfordrende klimaforhold, har Israel formået at være selvforsynende i mange landbrugsprodukter.

Ud over disse økonomiske sektorer, bidrager turisme også betydeligt til Israels økonomi, med landets rige historie, kulturelle betydning, og naturskønne landskaber, der tiltrækker besøgende fra hele verden.

Israels økonomiske succes er også hjulpet af dens strategiske geografiske placering og omfattende handelsforbindelser, både i Mellemøsten og internationalt. Landets evne til at udvikle og integrere ny teknologi i forskellige sektorer af økonomien har været nøglen til dets økonomiske vækst og velstand.


Skyline og strand i Tel Aviv i Israel.

17. Canada: 54.917 US$

Canada, det næststørste land i verden målt på landmasse, er det 17. rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Canadas økonomiske styrke stammer fra en kombination af omfattende naturressourcer, en stærk industri- og servicesektor, samt en stabil politisk og juridisk samfundsstruktur.

En væsentlig del af Canadas økonomi er drevet af dets rigdom på naturressourcer, herunder olie, naturgas, mineraler og skovbrug. Canada er en af verdens største producenter og eksportører af disse ressourcer, hvilket har været en afgørende faktor for landets økonomiske vækst. Især olieindustrien, centreret i provinsen Alberta, udgør en betydelig del af Canadas BNP.

Ud over råstofindustrien har Canada en diversificeret økonomi med stærke sektorer inden for fremstilling, teknologi, finansiering og handel. Landet er kendt for sin bilindustri – især i Ontario – samt en voksende højteknologisk sektor, med en betydelig tilstedeværelse i områder som softwareudvikling, bioteknologi og miljøteknologi.

Servicesektoren i Canada, herunder sundhedspleje, uddannelse og finansielle tjenesteydelser, er også afgørende komponenter i økonomien. Toronto og Montreal er ligeledes vigtige finansielle centre, der bidrager betydeligt til Canadas økonomiske aktivitet.

Landets handelspolitik, især forholdet til USA, landets største handelspartner, spiller ligeledes en vigtig rolle. NAFTA-aftalen (nu erstattet af USMCA) og andre handelsaftaler har fremmet Canadas økonomiske integration og adgang til internationale markeder.

Samlet set er Canadas økonomiske succes et resultat af en kombination af naturressourcer, industriel og teknologisk innovation, en stærk serviceøkonomi og stabile politiske og juridiske systemer, hvilket sikrer landets status som et af verdens rigeste og mest stabile økonomier.

18. De Forenede Arabiske Emirater: 53.708 US$

De Forenede Arabiske Emirater (FAE), en føderation af syv emirater i Mellemøsten, er det 18. rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Denne velstand er primært drevet af landets omfattende olie- og naturgasreserver, som har været kernen i FAE’s økonomiske udvikling siden opdagelsen af olie i midten af det 20. århundrede. Abu Dhabi, det største emirat, besidder hovedparten af disse ressourcer og bidrager betydeligt til landets velstand.

Udover energisektoren har FAE gjort betydelige bestræbelser på at diversificere sin økonomi. Dubai, det næststørste emirat, er et prominent eksempel på denne diversificering med sin imponerende vækst inden for turisme, luftfart, fast ejendom og finansielle tjenesteydelser. Dubai har etableret sig som et globalt handels- og finanscentrum, kendt for sine skyskrabere, luksuriøse shoppingmuligheder og turistattraktioner.

FAE har også investeret betydeligt i at udvikle andre sektorer såsom teknologi, vedvarende energi og uddannelse, med henblik på at skabe en mere bæredygtig og mindre olieafhængig økonomi. Masdar City i Abu Dhabi er et eksempel på denne indsats. Byen sigter mod at være et center for bæredygtig energi og teknologi.

Den strategiske placering af FAE ved Den Persiske Golf har også spillet en nøglerolle i landets økonomiske vækst, da det er et vigtigt knudepunkt for handel mellem Østen og Vesten. Landets liberale forretningsmiljø, med forskellige frihandelszoner og relativt lave skatter, har ydermere tiltrukket en bred vifte af internationale virksomheder og investeringer.


Storby-skyline i De Forenede Arabiske Emirater.

19. Østrig: 52.084 US$

Østrig er det 19. rigeste land i verden målt på BNP per indbygger. Den østrigske økonomi er karakteriseret ved sin diversitet og stabilitet, med en stærk blanding af både industrielle og serviceorienterede sektorer.

En af de vigtigste drivkræfter i Østrigs økonomi er dens avancerede industriproduktion. Landet er kendt for sin højkvalitets maskinproduktion, bilkomponenter, og elektroniske varer. Østrigs industrielle sektor er godt integreret i de europæiske og globale forsyningskæder og er kendt for sin høje produktivitet og innovation.

Serviceindustrien, især turisme, spiller også en afgørende rolle i den østrigske økonomi. Med sin rigdom af kulturelle skatte, historiske byer som Wien og Salzburg, og betagende alpine landskaber, tiltrækker Østrig millioner af turister hvert år. Dette bidrager betydeligt til landets økonomi og beskæftigelse.

Finanssektoren i Østrig er ligeledes vigtig, med Wien som et vigtigt finansielt centrum i Central- og Østeuropa. Landet har også en stærk landbrugssektor, der producerer en række højkvalitets fødevarer og drikkevarer, især kendt for sin vinproduktion.

Østrigs økonomiske succes understøttes af en høj grad af politisk og social stabilitet, en veludviklet infrastruktur, og en høj levestandard. Landets medlemskab af EU og dets placering i hjertet af Europa gør det til et attraktivt sted for investeringer og international handel.

20. Finland: 50.916 US$

Finland rangerer som nummer 20 på listen over BNP per indbygger. Finlands økonomiske styrke hviler på en solid kombination af teknologisk innovation, en veludviklet industri og et omfattende velfærdssystem.

En af hjørnestenene i Finlands økonomi er dens teknologisektor. Landet er hjemsted for nogle verdenskendte teknologivirksomheder og er især berømt for sin innovationskapacitet inden for telekommunikation og informationsteknologi. Denne stærke teknologisektor understøttes af et fremragende uddannelsessystem, der lægger vægt på videnskab og teknologi.

Finland har også en betydelig industriproduktion, herunder metalbearbejdning, maskineri og skovbrug. Landet er en af de førende producenter af papir og papirprodukter i verden, hvilket afspejler dets rigdom på skovressourcer. Den finske industri er kendt for sin effektivitet og bæredygtighed.

Desuden spiller servicesektoren, især sundheds- og uddannelsessektoren, en væsentlig rolle i økonomien. Finlands velfærdssystem er et af de mest omfattende i verden og sikrer en høj grad af social sikkerhed og lighed.

Turismen i Finland drager fordel af landets naturskønne skønhed, med dens tusindvis af søer og store skovområder, samt unikke attraktioner som det arktiske Lapland og muligheden for at se nordlys.

Samlet set er Finlands økonomiske model en balance mellem teknologisk innovation, stærke industrielle sektorer, et højt uddannelsesniveau og et omfattende velfærdssystem. Denne kombination har sikret landet en position som en af de mest økonomisk avancerede og socialt stabile nationer i verden.


Aftensol over Finlands hovedstad, Helsinki.